Αμυγδάλου

Η αμυγδάλου ΑΝΕΜΩΝΗ περιέχει κρύα κρέμα με καβουρντισμένα αμύγδαλα.