Σοκολατίνα Ανεμώνη

Η σοκολατίνα ΑΝΕΜΩΝΗ περιέχει σοκολάτα σεράνο και γκανάζ σοκολάτας.